Διεύθυνση: Β.Π. Κορωπίου
Τηλ: 210.34.28.469
e-mail: bello@bello.gr