Διεύθυνση: Β.Π. Κορωπίου
Τηλ: 210 3428 469
e-mail: bello@bello.gr